Jak długo Adyen przechowuje moje dane?

W odniesieniu do przechowywania tych dokumentów, Adyen działa zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym art. 33(4) holenderskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft), co oznacza, że Adyen jest prawnie zobowiązany do przechowywania całej dokumentacji KYC, w tym dokumentów identyfikacyjnych, przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy Dlatego też, usunięcie Twoich danych jest niestety niemożliwe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 9