Jak dlouho společnost Adyen uchovává moje údaje?

Co se týče uchovávání těchto dokumentů, společnost Adyen postupuje v souladu s příslušnými platnými zákony a předpisy včetně článku 33 odst. 4 nizozemského zákona proti praní špinavých peněz a zákona o financování terorismu (nizozemská zkratka Wwft), což znamená, že společnost Adyen je ze zákona povinna uchovávat veškeré KYC údaje včetně identifikačních dokladů po dobu 5 let po ukončení vztahu. Vymazání vašich dat z tohoto důvodu proto bohužel není možné provést.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 9